Top 5 trendova za 2016. na koje prodavci MICE prostora i marketing profesionalci moraju obratiti pažnju

Top 5 trendova za 2016. na koje prodavci MICE prostora i marketing profesionalci moraju obratiti pažnju


Svakoga dana širom sveta mnogobrojni kongresni prostori otvaraju širom svoja vrata MICE planerima i organizatorima konferencija i kongresa. Gradovi širom sveta ulažu velike sume novca u izgradnju odgovarajućih konferencijskih centara ili njihovo renoviranje. Prepoznajući profitabilnost hostovanja i servisiranja MICE događaja, globalna hotelska industrija proširuje svoje kapacitete, dok se sa druge strane povećava i broj kongresnih kapaciteta na univerzitetima i sličnim institucijama. Takođe, prisutan je brzo rastući trend “neobičnih prostora” koji se promovišu kao mesta gde se mogu održati konferencije, sastanci i kongresi.

Ovi nestandardni prostori mogu biti iz domena kulture (muzeji, bioskopi, pozorišta, razni multifunkcionalni prostori…), sporta (sportski tereni, hale…), kao i turističkih atrakcija (istorijski spomenici, zamkovi, zoološki vrtovi i temtski parkovi…). Primećujemo sve više da se i razna napuštena skladišta i hangari preuređuju u event prostore u kojima se sasvim uspešno i kreativno održavaju kongresi i konferencije. O tome smo imali priliku da slušamo na BTC 2016 konferenciji na Beogradskom sajmu turizma od g-dina Marca Oelschlegela iz Kongresnog biroa Berlina, jednog od najrazvijenijih kongresnih centara u svetu.

Besondere Orte Berlin

Besondere Orte Berlin – Zwinglikirche crkva: 500 pax reception // 160 pax dinner // courtyard for up to 250 pax reception

 

Upravo najnovija knjiga g-dina Tony Rogers-a i g-dina Rob Davidson-a pod nazivom  Marketing Destinations and Venues for Conferences, Conventions and Business Events razmatra potrebu za što profesionalnijim marketingom MICE prostora, jer je nemonovna i sve veća konkurencija među njima.

Poznavanje trendova na MICE tržištu je suštinsko za prodaju kongresnih kapaciteta i marketing stručnjake.

Po autorima navedene knjige, ovih 5 trendova oblikuju MICE tržište i kongresne kapacitete u 2016:

1. Veća raznovrsnost u ponudi MICE  prostora

U prilog velikoj globalnoj ekspanziji kongresnih prostora i centara kao i hotleskih MICE kapaciteta, nove kategorije prostora proširuju ponudu “ugošćavanaja” MICE događaja. Netradicionalni, neobični i jedinstveni prostori dobijaju na popularnosti delimično vođeni potrebama Generacije Y (tzv. Millennials) za “fanky” prostorima kao i  trendom povećanja jednodnevnih događaja (ne zahtevaju smeštaj) i manjih događaja kojima netradicionalni MICE prostori mogu veoma dobro i fleksibilno da odgovore.

ALte Munze Berlin

Stara kovnica u Berlinu – Alte Münze Berlin 275: pax theatre // 4 rooms // courtyard

2. Usklađivanje brenda prostora i brenda klijenta

Korporativni brendovi su dragoceni i nezamenljivi za uspostavljanje jedinstvenog i različitog kompanijskog identiteta koji se lako prepoznaju i poštuju od strane potrošača i drugih stejkholdera. Sve više meeting planeri razmatraju i biraju kongresne prostore u skladu sa načinom na koji oni komuiciraju brend kompanije, jer znaju da će njihovi gosti posmatrati izabrani prostor kao refleksiju njihovih poslovnih ideja, ciljeva  i vrednosti. Na primer, mlada IT startap kompanija može izabrati moderan prostor koji je nestandardan i “zabavan”, jer će te karakteristike pojačati percepcju njihovog brenda kao takvog.

Evo jednog našeg primera: eTurizam konferencija 2016, koju organizujemo po treći put, ove godine će se održati u multifunkcionalnom, “industrijskom” event prostoru “Fabrika”.

eturizam 2016

3. Veća integracija prostora sa svojom geografskom lokacijom

Izolovanost delegata od svoje neposredne okoline u kongresnim centrima bez prozora su prošlost. Sve više, MICE prostori se dizajniraju u integraciji sa svojom okolinom, uključujući velike staklene površine i prozore koji pružaju pogled na destinaciju u kojoj se delegati nalaze. Nedavno otvoreni ICE kongresni centar u Krakovu (Poljska) je pravi primer savremenog dizajna. Delegati žele da dožive destinaciju u kojoj su, da osete život lokalne zajednice, pre nego da budu ceo dan “zabijeni” u nekoj tamo zatvorenoj konferencijskoj sali. Dakle, kada se prostor nalazi nedaleko od hotela gde su delegati smešteni, kao i od zabavnih sadržaja, to vašem događaju može dodati vrednost, s obzirom na kratko vreme koje delegati imaju na MICE događajima. Uspešne MICE destinacije poput Kana i Nju Orleansa na primer, poznate su po pristupačnosti glavnih turističkih atrakcija (do jedne milje udaljeni) njihovim kongresnim centrima.

ICE Krakow

ICE Krakow kongresni centar

4. Veći akcenat na održivost

Veliki kongresni centri imaju potencijal za negativan uticaj na lokalno okruženje u kome se nalaze, kroz prekomernu upotrebu energije, čiste vode kao i otpada koje generišu. Poslednjih godina postignut je veliki napredak u dizajniranju kongresnih porstora kako bi bili održiviji, imali manji negativni uticaj na okolinu, štedljiviji u pogledu zagrevanja ili hlađenja sala itd. Brian Tennyson iz kompanije LMN Architects naglašava da, iako se kongresni centri u većini slučajeva grade u centrima gradova, fokus se pomera ka korišćenju “pametnog” prevoza. On dodaje da dodatne biciklističke staze i platforme, veća upotreba javnog prevoza i veća dostupnost MICE prostorima pešačenjem kumulativno daju velike uštede, kako delegatima i meeting planerima tako i okruženju kongresnog centra koje je manje opterećeno automobilima.

Bicycle

Cycling as a key to better cities

5. Connectivity is king!

Le Web

Agence France-Presse/Getty Images

Za učesnike konferencija, povezanost sa spoljašnim svetom je prioritet koji sve više dobija na značaju! Posledično, meeting planeri sve više obraćaju pažnju na mogućnosti bolje internet i wi-fi povezanosti mobilnih i sličnih uređaja sa velikim protokom podataka kako bi se veliki broj uređaja koje delegati donose sa sobom nesmetano koristio. A potreba za sve većom količinom protoka podataka raste eksponencijalno vođena sve učestalijom upotrebom vebkastinga, video striminga, prezentacija na daljinu (skype), aplikacija za konferencije, društvenih mreža i gamification aplikacija na događajima. Obezbeđivanje dovoljne količine protoka podatka postala je obavezna investicija kongresnih centara i zahteva redovno unapređivanje wi-fi infrastrukture, najmanje jednom u 5 godina.

Izvor: IMEX, MICE Knowledge

Ukoliko imate ideje na koje još trendove u MICE industriji treba obratiti pažnju, voleli bismo da podelite sa nama u komentarima.

Ako vam se svideo tekst nećemo vam zameriti ako ga podelite sa vašim prijateljima 🙂

Comments are closed.