ProEvents

proevents-2016

Događaji su veliki generatori profita, mesta usvajanja znanja i modernih tehnologija, kanal marketinga i šansa za brending i ribrending mnogih kompanija. Pružaju nepregledni broj mogućnosti za razvoj kako velikih, tako i srednjih i malih preduzeća i poslovnih sistema. Takođe, događaji pružaju podršku zaposlenima, čine od njih bolje profesionalce, motivišu ih i pripremaju za još bolje rezultate i još veće poslovne pobede.

ProEvents je jednodnevna konferencija namenjena svim kompanijama, event menadžerima, stejkholderima, organizatorima, event prostorima i partnerima koji imaju dodira sa MICE (meetings, incentives, conferences, events) industrijom i koji se na posredan ili neposredan način bave event menadžmentom i imaju beneficije u ogromnoj industriji događaja. Konferencija prenosi najsavremenija znanja iz oblasti event menadžmenta, marketinga, novih tehnologija i savremene primere iz prakse uspešnih događaja od strane dokazanih predavača iz industrije organizacije događaja.

Pored konferencijskog dela, konferencija uključuje i B2B zonu. Želimo da povežemo profesionalne kupce sa pružaocima usluga, omogućimo kvalitetne sastanke i doprinesemo svima da nakon ProEvents konferencije dobiju nova znanja, nove kontakte, nove ideje, ali i konkretne poslovne šanse.

Comments are closed.