eTurizam konferencija

eTurizam konferencija


Konferencija namenjena predstavnicima privrede, javnog i privatnog turističko-ugostiteljskog sektora, studentima turizma i svima ostalima koji žele da dobiju nova znanja o najperspektivnijoj oblasti u turizmu.

eTurizam konferencija  promoviše izuzetno veliki potencijal primene interneta i savremenih tehnologija u turizmu, s obzirom na to da je taj potencijal gotovo neiskorišćen u domaćem turističko-ugostiteljskom sektoru.

Na konferenciji predavači iz prakse i sa velikim iskustvom u primeni informacionih tehnologija u turizmu prikazuju kako se internet može iskoristiti u promociji ugostiteljskih objekata ali i čitave destinacije.

Pogledajte video zapise sa predhodnih konferencija:

eTurizam 2014

eTurizam 2015

Comments are closed.