Beogradski sajam

Tradicija duža od sedam decenija, duh modernog vremena i opredeljenje da uvek bude u žiži privrednih dešavanja, učinili su Beogradski sajam najvećom i najuspešnijom sajamskom institucijom u Srbiji i jugoistočnoj Evropi. Posredstvom svojih manifestacija Beogradski sajam je u Beograd i Srbiju „doveo“ nebrojeno mnogo svetskih proizvođača iz različitih oblasti i privrednih grana, predstavio niz najaktuelnijih tehnologija i proizvoda vrhunskog kvaliteta, a nisu retkost ni svetske premijere.

Pored toga što pripada Asocijaciji sajmova jugoistočne Evrope (EASE), Beogradski sajam je i član Centralnoevropske asocijacije sajmova (CEFA).

Beogradski sajam je 1991. osnovao Svetski trgovački centar Beograd, koji je postao član Asocijacije svetskih trgovačkih centara (WTCA). On ima nezamenjivu ulogu u povezivanju najznačajnijih tački međunarodne trgovine u najsavremeniji komunikacijski sistem, a omogućuje i kontakte sa poslovnim ljudima i firmama iz više od 330 gradova članova Asocijacije.

Zajedno sa menadžmentom Beogradskom sajma radimo na rebrendiranju tradicionalnog Beogradskog vašara koji se održava krajem decembra svake godine u Beogradski novogodišnji festival.

Beogradski novogodisnji festival

Comments are closed.